Velkommen til Barkart.no. Her vil du finne mange spennende oppskrifter på gode drinker.  
Har du en god drink som du ikke finner her? Send en e-post til meg slik at andre kan få smake den også.

Drinker sortert etter navn:
A B C D E F G H I J K L M N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Drinker sortert etter innehold: 
Akevitt   Amaretto   apricot brandy   bananlikør   D.O.M. Bénédictine   calvados   crème de cassis   Chartreuse   Cognac / brandy   Cointreau   Curacao   Drambuie/Southern Comfort   Galliano   gin   Grand Mariner   Jägermeister   kaffelikør   kakaolikør   kirsebærlikør   crème de menthe   peach   Pernod   portvin   rom   sherry   tequila   vermut   vin/champagne   vodka   whisk(e)y/bourbon
andre sprit/likører

Shot
Punch
Varme drinker
Alkoholfrie drinker!

[Linker]  [Tips]  [Glass]  [Ingredienser]  [Likører]  [Sterkvin]  [Brennevin]  [Ordbok]

 

 


Barkart.no har opphavsrett til websidenens koding, grafikk og informasjon i henhold til åndsverkslovens bestemmelser så langt disse passer, og der ikke annet er avtalt innenfor lovens rammer. Disse websidenen er beskyttet i følge lover om opphavsrett og internasjonale konvensjoner, herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v.

Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Det er lagt ut for at du skal kunne lese det på skjerm*. Uten særskilt avtale med Barkart.no er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov eller tillatt gjennom avtale med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk.

Uautorisert kopiering eller distribusjon av disse websidenens design og visuelle uttrykk eller deler av det kan medføre brudd på straffebestemmelsene i lov om opphavsrett til åndsverk eller andre relevante bestemmelser og vil dersom slik overtredelse skjer, bli forfulgt rettslig.

Mer om dette på http://www.kopinor.no